Velkommen til Malm Revisjon AS

Revisjon, bekreftelser og attestasjoner.

Årsavslutning, avstemming og regnskapsførsel.

Om selskapet

Selskapet er stiftet av Aase Kristine Malm, statsautorisert revisor og har 20 års erfaring fra revisjon og regnskapsførsel.

Erfaring med revisjon av små og mellomstore selskaper, enkeltpersonforetak,

Attestasjoner og bekreftelser. 

Årsavslutning

Erfaring med bistand til stiftelse og avvikling av selskaper.